หน้าแรกปรัชญาวิสัยทัศน์แนวคิดคุยกับผู้บริหารมูลนิธิคุณพุ่มมูลนิธิออทิสติกไทยจดหมายข่าวสมาชิกเว็บบอร์ดรับสมัครนักเรียนรับสมัครงานสถานที่ติดต่อ

วิสัยทัศน์

 

 

" มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  ให้มีความพร้อมในทุกด้าน
รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล "

 

 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com