หน้าแรกปรัชญาวิสัยทัศน์แนวคิดคุยกับผู้บริหารมูลนิธิคุณพุ่มมูลนิธิออทิสติกไทยจดหมายข่าวสมาชิกเว็บบอร์ดรับสมัครนักเรียนรับสมัครงานสถานที่ติดต่อ
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
คุยกับอาจารย์ชูศักดิ์ ประธานมูลนิธิ
(Reader : 742294)
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก
ผมได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกผ่านwebboard janthayanond.com เพื่อฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติกในด้านต่างๆ
สมาชิกที่สนใจ เข้ามาคุยกันได้นะครับ ผมจะตอบคำถามในวันถัดไปครับ
Posted by : อ.ชูศักดิ์วัน/เวลา : 26/10/2549 10:09:59
ขอบคุณคุณปริญดา ครับ
จะดำเนินการให้
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :26/12/2550 11:42:43
ขอบคุณ อ.ชูศักดิ์ มากนะคะ ได้รับคำตอบจากอาจารย์ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง เรื่องทุนคุณพุ่ม ที่อาจารย์ช่วยประสานให้ ตอนนี้ได้รับคำตอบมาว่า ทุนของน้องมาถึงศูนย์ฯ เขต 10 รอบหนึ่งแล้วค่ะ 9,000 บาท แต่ดิฉันไม่ได้รับเพราะทางศูนย์ไม่ได้บอกว่าทุนมา หรือที่บอกก่อนนั้นก็ไม่กระจ่างชัดเจน ทางศูนย์เพิ่งบอกวันนี้ว่าทุนมูลนิธิคุณพุ่มมาแล้วครั้งหนึ่ง ทางคุณครูของน้องบอกให้ไปเปิดบัญชีน้องไว้รอทุนรอบต่อไป เลยถามต่ออีกว่าทุนของน้องรอบที่แล้วไปไหน ทางคุณครูให้คำตอบว่าทุนไปไหน ก็ไม่ทราบเหมือนกัน อาจจะตีกลับ... แล้วสรุปว่าทุนไปไหนคะ? ต้องขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งนะคะ
ส่วนเรื่องชมรมผู้ปกครองที่อุบล ฯ ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะ ถ้าอาจารย์จะกรุณา แต่ดิฉันเหนื่อยใจจริง ๆ ค่ะ ผู้ปกครองทุกคนร่วมใจกันดีนะคะ แต่ต้องมีหน่วยงานที่ต้องคอยประสานด้วย สิ่งที่เรามุ่งหวังจึงจะสำเร็จ ขอบคุณอาจารย์นะคะ ที่คอยเป็นที่พึ่งพา สำหรับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่า ดิฉันและแม่เด็กพิเศษอื่น ๆ ที่มีหัวอกเดียวกัน ได้ปรึกษาหารือและช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ อีกทางหนึ่งค่ะ พร้อมกันนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองและดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุข ความเจริญ ในชีวิตทุกด้านนะคะ...ขอบคุณค่ะ
Posted by :แม่เด็กพิเศษคนหนึ่งค่ะ
วัน/เวลา :27/12/2550 17:34:46
เรียนอาจารย์ชูศักดิ์ที่เคารพ
จากครอบครัวน้องนิกค่ะ ตอนนี้น้องนิกเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษขอนแก่นของอาจารย์ ดร.สมพร ได้มีโอกาศพาน้องนิกไปพบแพทย์หญิงนิรมลที่รพ.ศรีนครินทร์ ท่านให้คำแนะนำถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีโครงการพิเศษเกี่ยวกับเด็กออทิสติก โดยให้เด็กเรียนที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลยอยากให้น้องนิกได้เรียน ไม่ทราบว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไร หรือพอจะมีข้อแนะนำในการเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตดังกล่าวหรือไม่ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
Posted by :ครอบครัวน้องนิก ขอนแก่น
วัน/เวลา :28/12/2550 15:06:22
เรียนคุณแม่น้องที่อุบล
เรื่องทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ตอนนี้มูลนิธิเตรียมงบประมาณไว้แล้ว มกราคมนี้จะเริ่มสรุปนวทางการจัดสรร และประมวลทบทวนข้อมูลปีแล้วมาสรุปเพื่อปรับปรุงแนวทางการกระจายทุน ปีที่แล้วทุนโอนไปเกือบครอบ 5000ราย นอกจากรายที่มีปัญหาเรื่องเอกสาร ชื่อ บัญชีไม่ตรง จะต้องตัดออก เนื่องจากการโอนเงินใช้ระบบโอนเงินทางcomputerธนาคาร ซึ่งจะปรากฎเลขบัญชี ดังนั้นเลขบัญชีธนาคารจึงสำคัญ case คุณแม่ ยังไม่เข้าใจว่ามีปัญหาอะไร ยื่นมาแล้ว และมูลนิธิพิจารณาอนุมัติแล้วใช่หรือไม่ ขอทราบข้อมูลด้วย
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :29/12/2550 9:30:17
เรียนคุณแม่นิก
ลองใช้วิธีที่คุยกันทางโทรศัพท์เมื่อวานนะครับ หากมีปัญหาอะไรประสานมาได้ครับ
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :29/12/2550 9:32:03
เรียน
อาจารย์ชูศักดิ์
ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์และคณะด้วยนะคะที่ให้การต้อนรับด้วยความอบุ่นเป็นกันเอง
ในวันที่ 19 ธค 50ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรพยาบาลกาฬสินธุ์ประทับใจมากค่ะ และได้กำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป
หลังจากที่กลับมาได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อขอผ่านโครงการ จำนวน 4 โครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการ
ได้ร่วมกับชมรมคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาฬสินธุ์
แต่งตั้งกรรมการ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาฬสินธุ์ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ
กำลังเสนอผ่านสภาคนพิการทุกประเภทภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ และภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ทีมที่ไปดูงานเข้าใจการทำงานและการบริการคนพิการได้ดีขึ้นซึ่งน้องห้องบัตรสามารถอธิบายและให้การบริการเชิงรุกกับคนพิการได้อย่างดี
ห้องจ่ายมีการให้บริการเชิกรุดรวดเร้วอยู่แล้วจะดูแลคนพิการให้ดียิ่งขึ้น
ประชาสัมพันธ์มีการให้ข้อมูลเกีวกับคนพิการมากขึ้นเพื่อใหสังคมยอมรับนศักยภาพมากขึ้น
จิตเวช จะไปจัดตั้งชมรมผู้บกพร่องทางจิตขึ้น
นักโภชนาการร่วมดูแลเด็กด้อยโอกาสในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด้ก อย่างต่อเนื่อง
พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการร่วมเป็นกรรมการในสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร สู่องค์กรภายนอก
ขอรายงานความก้าวหน้าแค่นี้ก่อนนะคะ
สมคิด
Posted by :นางสมคิด สุทธิพรม
วัน/เวลา :3/1/2551 22:59:05
เรียนอาจารย์ชูศักดิ์
จากการที่จัดตั้งชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกขึ้น
ถ้ามีผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนชมรมฯ
แล้วทางชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สามารถออกใบโมธนาบัตร ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อไปขอลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมายหรือไม่ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ป้าอึ่ง
Posted by :นางสมคิด สุทธิพรม
วัน/เวลา :3/1/2551 23:04:26
สายใยแห่งผู้ประสานระดับจังหวัด
ป้าอึ่งรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้รับโทรศัพย์จากผู้ประสานจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 2 มกราคม 2551 ถึงแม้นว่าจะเป็นเทศการวันขึ้นปีใหม่ แต่คนทำงานไม่มีเวลาหยุดพัก
ผู้ประสานจ.สุรินทรืได้ถามว่ากาฬสินธุ์จัดตั้งชมรมได้หรือยัง ที่สุรินทร์ ตั้งได้ 2ชมรมเหลืออีกชมรมผู้บกพรองทางจิต ได้แนะนำให้ไปประสานที่โรงพยาบาลที่มี่คนไข้อดเหล้าและบุรี ร่วมจัดตั้งชมรมก็ได้และรวมเป็นสามชมรม และสามารถจัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุรินทร์ได้
และได้ให้กำลังใจ อยากให้ไปช่วยขอให้โทรมาทุกเวลา
ด้วยใจผู้ประสานจังหวัดกาฬสินธุ์

ป้าอึ่ง
Posted by :นางสมคิด สุทธิพรม
วัน/เวลา :3/1/2551 23:11:54
เรียนอาจารย์ชูศักดิ์
สายใยจากผู้ประสาน
ป้าอึ่งดีใจอีกแล้ว
ได้รับโทร จากผู้ประสานจังหวัดมหาสารคาม
ขอคำปรึกษากาจัดตั้งชมรมผู้ปกครองคนพิการและได้ให้คำแนะนำไปแล้ว
แต่มีคำถามจากผู้ประสานจังหวัดมหาสารคามป้าอึ่งไม่สามารถให้คำตอบได้ คือ
เมื่อมีการจัดตั้งชมรมแล้วจะได้ทุนสนับสนุนจากสมาคม ชมรมละ 5000 บาท จะประสานงานหรือติดต่ออย่างไร ในการทุนสนับสนุน
จึงเรียมาเพื่อขอทราบแนวทางที่ชัดเจนเพื่อนำไปประชาสัมพันธืและปฏิบัติต่อไป

ขอบพระคุณค่ะ
ป้าอึ่ง รพ กส
Posted by :นางสมคิด สุทธิพรม
วัน/เวลา :3/1/2551 23:20:22
ขึ้นรถแล้ว
แต่ทุกคนไม่อยากกลับ
ขอชักรุปกับอาจารย์และน้องๆ
เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำที่ดีและมีค่าตลอดไป
ป้าอึ่ง
Posted by :นางสมคิด สุทธิพรม
วัน/เวลา :4/1/2551 0:06:13
สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ
ขอให้มีความสุขตลอดปี2551ทุกท่าน มีกำลังใจในการทำงานเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กพิเศษทึกคนครับ
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :4/1/2551 9:33:21
สวัสดีป้าอึ่งและทีมงานจากกาฬสินธ์ทุกท้านครับ
ขอบคุณสำหรับการpostภาพการเยี่ยมชมศูนย์อาชีพออทิสติกไทย ดีใจกับความใจจริงของทีมงาน อนาคตไปโลดแน่ๆ
ได้รับโครงการแล้ว จะประมวลรวมและนำเสนอให้ครับ อดใจรอนิดหนึ่ง รอความชัดเจนเชิงโครงสร้าง(กรรมการระดับชาติ) และคงได้เริ่มงานกัน
ฝากช่วยเป็นพี่(น้อง)เลี้ยงแก่ชมรมในจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
แล้วจะพาทีมไปเยี่ยมครับ วันที่ 9 นี้ผมจะประชุมระดมสมองทีมวสหวิชาชีพที่มูลนิธิ มีหน.ภาควิชาด้านสายแพทย์มาหายใจ เพื่อกำหนดมาตรการขับเคลื่อนครับ คืบหน้าอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :4/1/2551 9:41:30
ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีเป็นพี่(น้อง)เลี้ยงและยินดีรับใช้ทุกจังหวัดนะคะ
อยากเข้าร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านค่ะ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพเด็กพิเศษและครอบครัวให้ดีขึ้น

จากใจจริง
ป้าอึ่ง
Posted by :นางสมคิด สุทธิพรม
วัน/เวลา :4/1/2551 20:31:08
เรียนอ.ชูศักดิ์ที่เคารพ
ขอสวัสดีปีใหม่มายังอาจารย์และทุกๆ ท่านในมูลนิธิ ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ
มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ คือจากที่อาจารย์ได้แนะนำว่าจะลงไปทำกิจกรรมตัวอย่างเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวให้กับชมรมฯ ที่สุราษฎร์ฯ และให้หาข้อมูลการทำกิจกรรมนอกสถานที่นั้น อยากทราบว่าจะรับได้กี่ครอบครัวคะจึงจะดูพอดี เพื่อจะได้เช็ครายละเอียดในด้านอื่นต่อไปค่ะ
Posted by :ปริญดา ชูณรงค์ (ชมรม"จูงมือน้องเดิน")
วัน/เวลา :4/1/2551 21:55:35
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
จะเริ่มรวมตัวกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการ โดยจะจัดประชุมพบปะกันในวันที่ 15 มกราคม 2551 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อรวบรวมปัญหาในภาพรวมส่งอาจารย์ และที่อาจารย์จะดำเนินการ
1) เสวนาโต๊ะกลมกับเทศบาล 2)ดำเนินการในโรงเรียนเอกชน มีความเป็นได้ในช่วงวันที่ 19 มกราคม 2551 นี้ด้วยมั๊ยคะ
Posted by :ธิรากร มณีรัตน์ (แม่น้องต๊อบ)
วัน/เวลา :5/1/2551 17:14:13
สวัสดีคุณปริญดา ชมรมจูงมือน้องเดิน สุราษฎร์
รูปแบบกิจกรรมได้ทีีคุยกันไว้ หากต้องการเต็มรูปแบบใช้เวลา 2 วัน 1 คืน เน้นกระบวนการฝึกอบรมผู้ปกครอง ครู ให้สามารถนำกิจกรรมไปฝึกปฎิบัติจริงกับเด็ก การอบรมภาคบรรยายมีเพียง 20%ที่เหลือ75%เป็นกิจกรรมสาธิตและการฝึกปฎิบัติ
จัดในเทศบาลก็ได้(แบบไปกลับ)หรือจัดในลักษณะค่ายก็ได้ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 60-70คน(รวมผู้ใหญ่ เด็ก ทีมชมรม)ครับ
หารือเบื้องต้นกับผู้ใหญ่บางท่านแล้ว ส่วนงบประมาณต้องลองคำนวณดูครับ เดินหน้าต่อนะครับ
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :7/1/2551 9:56:26
สวัสดีคุณแม่น้องต๊อบ ขอนแก่น
ดีใจที่งานเดินหน้าครับ คุยกันให้ชัด ลองคิดดูว่าจะทำอะไรต่อ
๑๙ ผมเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไมแน่ใจเรื่องเวลา ลองใช้วิธีสรุปความต้องการเบื้องต้นส่งทางmailหรือpostในBoardนี้ก็ได้ ผมจะได้ให้ข้อสังเกต และแนวทางและอาจประสานผู้รับิดชอบให้
คิดอย่างไร บอกมาด้วยครับ
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :7/1/2551 10:01:53
อยากให้มีการอบรมเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวอยากให้มาที่อุบลบ้างคะอยากให้อ.ชูศักดิ์และทีมงานมาคะจะได้ช่วยผลักดันให้เด็กที่อุบลมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีชมรมที่แข็งแรงคะ
Posted by :แม่เด็กพิเศษที่อุบลคะ
วัน/เวลา :8/1/2551 19:51:37
เรียนอาจารย์ชูศักดิ์
ความต้องการเบื้องต้น คือ
1)เทศบาล
-อยากให้เทศบาลสนับสนุนการจัดห้องเรียนคู่ขนานเพิ่มเติมจากเดิมคือ การเพิ่มจำนวนโรงเรียน และการพัฒนามาตรฐานครูการศึกษาพิเศษ (ทัศนคติและทักษะ) ที่สามารถจัดการศึกษาที่เข้มข้น ต่อเนื่อง ตรงกับปัญหาของเด็กแต่ละคน
-การจัดสวัสดิการ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)ที่ทั่วถึง รวมทั้งการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการในผู้ที่มีอาการหนัก
-การจัดกิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็งผู้ปกครอง ชุมชน ในการดูแลเด็กพิเศษ (อบรมความรู้ เสริมสร้างทัศนคติชุมชน)
2)โรงเรียนเอกชน
-อยากให้เกิดระบบที่เอื้อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลในรายที่เป็นเด็กพิเศษ (โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครูมีความรู้ ครูพิเศษได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) ตามคำกล่าวที่ว่าเด็กพิการอยากเรียนต้องได้เรียน
ขอคำแนะนำ สำหรับวันที่ 15-01-51ประชุมครั้งที่ 1 ของชมรมฯ
กำหนดว่า 09.00-12.00 (เช้า)บรรยาย 1 ชั่วโมงโดยอ.ประหยัด ภูหนองโองและดร.สมพร หวานเสร็จ จากนั้น 2 ชั่วโมงระดมสมองปัญหาและความต้องการของผู้ปกครอง และการจัดตั้งชมก็เสร็จสิ้น
ส่วนบ่ายแถมอบรมให้ความรู้โดยแพทย์ 1 ชั่วโมง และนักอาชีวบำบัด 1 ชั่วโมง
ควรปรับอะไรบ้างคะ
(วันที่ 19มค51 อาจารย์บรรยายบ่ายโมงค่ะ)

Posted by :แม่น้องต๊อบ
วัน/เวลา :8/1/2551 23:43:19
ขอบคุณคุณแม่น้องต๊อบครับที่ ทบทวนข้อมูลให้รวมทั้งเตือนเรื่องการอบรม
เมื่อวานผมนั่งประชุมกับดร.สมพร หวานเสร็จที่กรุงเทพได้ฝากให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย
แนวปฎิบัติเรืิ่อง ขอเสนอแนะเทศบาล ค่อนข่้างชัดเจน
วันประชุมวันที่ 15 มกราคม นำเสนอต่อกลุ่ม และเขียนความต้องการเป็นข้อๆให้ชัด เช่น
ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมของรงเรียนเทศบาลสำหรับเด็กออทิสติก มีดังนี้
1. ...............2............3......................
ความต้องการด้านสวสดิการสังคม อ้างถึงพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ดูข้อมูลจากเวปไซด์) เรื่องเบี้ยความพิการหรือเบี้ยยังชีพ ขอให้เทศบาลดำเนินการดังนี้
1.สำรวจความต้องการ .....2....จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่.......
เรื่องโรงเรียนเอกชน
๑. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ศึกษาในระบบรร.เอกชน
๒.ประสานเขตพื้นที่เรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัยและคูปองการศึกษา
เมื่อประชุมแล้วสรุปเนื้อหาให้ผม ผมจะช่วยเรื่องการจัดลำดับเนื้อหาและการทำข้อเสนอแนะให้

Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :9/1/2551 9:51:20
Page : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
[ First ] [<< back ] [ next>> ]  [ Last ]  
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com