หน้าแรกปรัชญาวิสัยทัศน์แนวคิดคุยกับผู้บริหารมูลนิธิคุณพุ่มมูลนิธิออทิสติกไทยจดหมายข่าวสมาชิกเว็บบอร์ดรับสมัครนักเรียนรับสมัครงานสถานที่ติดต่อ
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
คุยกับอาจารย์ชูศักดิ์ ประธานมูลนิธิ
(Reader : 726593)
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก
ผมได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกผ่านwebboard janthayanond.com เพื่อฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติกในด้านต่างๆ
สมาชิกที่สนใจ เข้ามาคุยกันได้นะครับ ผมจะตอบคำถามในวันถัดไปครับ
Posted by : อ.ชูศักดิ์วัน/เวลา : 26/10/2549 10:09:59
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อเสนอแนะ
สำหรับเรื่องโรงเรียนเอกชน วานนี้ได้คุยกับครูใหญ่โรงเรียนของลูก
-ครูใหญ่ตอบว่าโรงเรียนนี้ไม่มีเด็กพิเศษ มีบ้างที่มีลักษณะแตกต่าง แต่เราพยายามให้คล้ายปกติมากที่สุด
-โรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนฯ จะต้องทำแผนการสอนยุ่งยาก ครูภาระหนักอยู่แล้ว และโรงเรียนเองไม่ได้อยู่ในโครงการของสช.(กรุงเทพ) ไม่เหมือนโรงเรียนขอนแก่นตริสเตียน
Posted by :แม่น้องต๊อบ
วัน/เวลา :10/1/2551 5:10:21
คุณแม่น้องต๊อบ
เรื่องอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เป็นสิทธิเด็กตามกฎหมาย หน้าที่อยู่ที่หน่วยจัด ที่จริงแล้วไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก
แผนIEP โรงเรียนต้องจัดตามกฎหมายอยู่แล้ว ประโยชน์IEPมีมากมาย ใช้กระดาษเพียง 3-4แผ่น
เท่านั้น เงินเพิ่มครูรัฐก็จัดให้ เป็นความไม่เข้าใจ
การจัดสภาพแวดล้อมให้ปกติ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ไม่จัดอะไรเพิ่มให้เด็กเลย และรัฐก็อุดหนุนด้วย
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :10/1/2551 7:19:12
เรียนอาจารย์ชูศักดิ์
หน่วยจัดที่นี้หมายถึงเขตพื้นที่การศึกษาใช่มั๊ยคะ
ทางชมรมมีรายชื่อเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเอกชน(ที่ไม่รับเงินสนับสนุนรายหัว)บางส่วนแล้ว ค่ะจะเตรียมให้อาจารย์วันที่ 19 มค นี้
Posted by :แม่น้องต๊อบ
วัน/เวลา :11/1/2551 6:09:59
เรียน อ.ชูศักดิ์
ได้ส่งปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ของทางผู้ปกครองเด็กในสังกัดทางเทศบาล มาให้ อ.ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ
ต่อยอด วันประชุมวันที่ 15 มกราคม นำเสนอต่อกลุ่ม และเขียนความต้องการเป็นข้อๆให้ชัด เช่น
ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมของรงเรียนเทศบาลสำหรับเด็กออทิสติก มีดังนี้
1. ...............2............3......................
ถ้ารอรวบรวมปัญหาในวันนั้นกลัวว่าจะไม่ทัน ถ้านัดเสวนาโต๊ะกลมกับทางเทศบาลต้องแจ้งนัดล่วงหน้านะค่ะแม่น้องต๊อบ
ปัญหาจากผู้ปกครองเด็กในสังกัดเทศบาล
รบกวนช่วยกล่าวนำเข้าเรื่อง เชิญผู้บริหารทางเทศบาลเสวนาระบบและการจัดการห้องเรียนคู่ขนานให้ด้วยค่ะ ที่ผ่านมามีห้องเรียนแล้วแต่ไม่เกิดประโยนช์ช่วยเน้นให้ด้วยนะค่ะขอเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ตากลัวเขาจะส่งตัวแทนมาจะเสียเวลา อ.ชูสักดิ์
และเรียนทางอ.ชูสักดิ์ด้วยนะค่ะว่า ต้องเช็คเวลานัดล่วงหน้าด้วยค่ะ
ขอบพระคุณแม่น้องต๊อบมากๆค่ะ
แม่ผู้อาภัพ

ความเป็นมาของห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนเทศบาลหนองแวง และปัญหา
1.ในปีการศึกษา 2547 ทางแกนนำผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียน เรียนร่วม (ระดับอนุบาล) โดยการทดลองการปรับตัวของเด็กออทิสติกในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างครูพี่เลี้ยงส่วนตัวคอยประกบเด็ก (ระยะเวลา 6 เดือน) เด็กผ่านเกณฑ์ประเมินทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9
2.ทาง กลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าปรึกษากับทางผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ทางเทศบาลจัดทำโครงการจัดการศึกษาให้นักเรียนออทิสติกตามสิทธิอันพึงได้ทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 และทางเทศบาลได้มอบหมายให้ทางโรงเรียนเทศบาลหนองแวงร่วมกับ กลุ่มผู้ปกครองฯพื่อห้องเรียนคู่ขนานฯ จัดทำโปรมแกรมต้นแบบนำร่องเพื่อจัดการเรียนการสอนแก่เด็กออทิสติกในปีการศึกษา 2547
3.ผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองถึงความสำคัญต่อทบบาทความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้งข้อจำกัดของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกที่ยังไม่มีบุคลากรครูผู้สอน ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการจัดการศึกษาพิเศษเลย
4.ทางคณะผู้บริหารได้มีการประชุมหารือร่วมกับแกนนำผู้ปกครองหลายครั้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนเทศบาลหนองแวง และทางเทศบาลจึงอนุมัติ ห้องเรียนคู่ขนาน 1 ห้อง สำหรับนักเรียนออทิสติก จำนวน 3 คน กับ บุคลากรครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก เป็นอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา(ระดับปริญญาตรี)และอัตราจ้างครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา(ต่ำกว่าปริญญาตรี)ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ได้ครูที่มาทำการสอนจริง ๆ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้ง 2 อัตรา เพื่อแสดงความมีน้ำใจผู้ปกครองจึงช่วยกันจ่ายส่วนต่างของอัตราจ้างเงินเดือนเพิ่มให้ครูพี่เลี้ยง
5.ต่อมาประมาณ 6 เดือนทั้งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงตามอัตราจ้างดังกล่าว สอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูของเทศบาลได้ในตำแหน่งอื่น(เนื่องจากในขณะนั้นทางเทศบาลยังไม่มีครูเฉพาะทาง)

ปัญหา
1.ผู้บริหารและครูปกติไม่มีความเข้าใจและแนวทางแก้ไข แต่มีเจตคติดีพอสมควร ผู้บริหารเห็นเป็นปัญหาของครูออทิสติกที่ต้องรับผิดชอบ
2.ตรูออทิสติกถูกระบบของโรงเรียนกลืนถูกเรียกไปใช้งาน เพราะมองว่าครูยังเหลือ 1 คนที่ดูเด็ก
เช่น งานของโรงเรียน งานเอกสาร อบรม
3.ห้องเรียนออทิสติกหยุดบ่อยมาก ๆ อาทิตย์หนึ่งได้เรียน 2-3 วัน อีก 2 วัน ครูไปอบรมเกือบจะทุกอาทิตย์ เพราะผู้บริหารมองว่าการให้เด็กออทิสติก 3 คนหยุดเรียนดีกว่าเด็กปกติทั้งห้องเรียนหยุด
4.ครูปกติมองว่าครูออทิสติกแสนเหนื่อยยากเย็นเพราะต้องวิ่งจับเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง(เพราะครูปกติไม่เข้าใจ)
ถ้ามีกิจกรรมการเรียนไม่ปล่อยเด็กว่างก็จะไม่เจอปัญหานี้
5.ครูออทิสติกไม่ทำความเข้าใจกับทางโรงเรียน
6.ปัจจุบันครูออทิสติกได้บรรจุเป็นครูตำแหน่งอื่นและรับผิดชอบห้องเรียนปกติไปแล้ว จึงกลายเป็นว่า เด็กออทิสติกกลายเป็นส่วนเกิน
6.ไม่มีครูในตำแหน่งครูออทิสติกที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง
7.ไม่มีครูออทิสติกแต่รายงานปีงบประมาณบุคลากรที่รับอัตราเงินเดือนครูออทิสติกมีจำนวน 4 คนแต่ในทางปฎิบัติงานมีเพียงครู 2 คนที่ดูแลเด็กออทิสติก
8.ที่ผ่านมามีจำนวนเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 7-10 คน
9.เทศบาลไม่มีบุคลากรด้านนี้ โรงเรียนก็ไม่มีความรู้ เพราะเรื่องออทิสติกเป็นเรื่องใหม่และทางโรงเรียนเป็นโรงแรกที่นำร่อง จึงมีเพียงครูที่ทางผู้ปกครองหามาที่มีความรู้ และต่อมาก็ได้บรรจุ

ผู้ปกครองเห็นว่าครูออทิสติกเขามีความรู้เพราะเขาจบการศึกษาพิเศษจึงปล่อยครูเขาจัดการเองแต่ที่ผ่านมาครูเขาทำไมไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นหรืออาจเป็นเพราะเขาได้บรรจุในตำแหน่งอื่น ถ้าผู้ปกครองเข้าไปยุ่งก็ถูกมองว่าเรียกร้องบ้างล่ะ เป็นตัวปัญหาบ้างล่ะ เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับครูปกติ
สรุป
1.อยากให้ทางเทศบาลเข้าใจจะได้เกิดโครงการ หรือริเริ่มด้วยตัวเอง เพราะที่ผ่านมาทางเทศบาลแจ้งให้ทางผู้ปกครองอยากได้อะไรก็ให้ขอเป็นครั้ง ๆ ไป ผู้ปกครองกลัวว่า ถ้ายังเป็นแบบนี้จะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหากรณีขอหลายครั้ง
2. ผู้ปกครองอยากให้ทางเทศบาลรับเรื่อง ให้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 เป็นพี่เลี้ยงให้ทางโรงเรียน ทางผู้ปกครองได้คุยกับทางดร.สมพรแล้ว ทางดร.สมพรยินดี แต่ต้องเป็นทางเทศบาลขอมา
3.อยากให้มีระบบและการจัดการ ถ้