หน้าแรกปรัชญาวิสัยทัศน์แนวคิดคุยกับผู้บริหารมูลนิธิคุณพุ่มมูลนิธิออทิสติกไทยจดหมายข่าวสมาชิกเว็บบอร์ดรับสมัครนักเรียนรับสมัครงานสถานที่ติดต่อ
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
คุยกับอาจารย์ชูศักดิ์ ประธานมูลนิธิ
(Reader : 742295)
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก
ผมได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกผ่านwebboard janthayanond.com เพื่อฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติกในด้านต่างๆ
สมาชิกที่สนใจ เข้ามาคุยกันได้นะครับ ผมจะตอบคำถามในวันถัดไปครับ
Posted by : อ.ชูศักดิ์วัน/เวลา : 26/10/2549 10:09:59
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อเสนอแนะ
สำหรับเรื่องโรงเรียนเอกชน วานนี้ได้คุยกับครูใหญ่โรงเรียนของลูก
-ครูใหญ่ตอบว่าโรงเรียนนี้ไม่มีเด็กพิเศษ มีบ้างที่มีลักษณะแตกต่าง แต่เราพยายามให้คล้ายปกติมากที่สุด
-โรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนฯ จะต้องทำแผนการสอนยุ่งยาก ครูภาระหนักอยู่แล้ว และโรงเรียนเองไม่ได้อยู่ในโครงการของสช.(กรุงเทพ) ไม่เหมือนโรงเรียนขอนแก่นตริสเตียน
Posted by :แม่น้องต๊อบ
วัน/เวลา :10/1/2551 5:10:21
คุณแม่น้องต๊อบ
เรื่องอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เป็นสิทธิเด็กตามกฎหมาย หน้าที่อยู่ที่หน่วยจัด ที่จริงแล้วไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก
แผนIEP โรงเรียนต้องจัดตามกฎหมายอยู่แล้ว ประโยชน์IEPมีมากมาย ใช้กระดาษเพียง 3-4แผ่น
เท่านั้น เงินเพิ่มครูรัฐก็จัดให้ เป็นความไม่เข้าใจ
การจัดสภาพแวดล้อมให้ปกติ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ไม่จัดอะไรเพิ่มให้เด็กเลย และรัฐก็อุดหนุนด้วย
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :10/1/2551 7:19:12
เรียนอาจารย์ชูศักดิ์
หน่วยจัดที่นี้หมายถึงเขตพื้นที่การศึกษาใช่มั๊ยคะ
ทางชมรมมีรายชื่อเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเอกชน(ที่ไม่รับเงินสนับสนุนรายหัว)บางส่วนแล้ว ค่ะจะเตรียมให้อาจารย์วันที่ 19 มค นี้
Posted by :แม่น้องต๊อบ
วัน/เวลา :11/1/2551 6:09:59
เรียน อ.ชูศักดิ์
ได้ส่งปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ของทางผู้ปกครองเด็กในสังกัดทางเทศบาล มาให้ อ.ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ
ต่อยอด วันประชุมวันที่ 15 มกราคม นำเสนอต่อกลุ่ม และเขียนความต้องการเป็นข้อๆให้ชัด เช่น
ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมของรงเรียนเทศบาลสำหรับเด็กออทิสติก มีดังนี้
1. ...............2............3......................
ถ้ารอรวบรวมปัญหาในวันนั้นกลัวว่าจะไม่ทัน ถ้านัดเสวนาโต๊ะกลมกับทางเทศบาลต้องแจ้งนัดล่วงหน้านะค่ะแม่น้องต๊อบ
ปัญหาจากผู้ปกครองเด็กในสังกัดเทศบาล
รบกวนช่วยกล่าวนำเข้าเรื่อง เชิญผู้บริหารทางเทศบาลเสวนาระบบและการจัดการห้องเรียนคู่ขนานให้ด้วยค่ะ ที่ผ่านมามีห้องเรียนแล้วแต่ไม่เกิดประโยนช์ช่วยเน้นให้ด้วยนะค่ะขอเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ตากลัวเขาจะส่งตัวแทนมาจะเสียเวลา อ.ชูสักดิ์
และเรียนทางอ.ชูสักดิ์ด้วยนะค่ะว่า ต้องเช็คเวลานัดล่วงหน้าด้วยค่ะ
ขอบพระคุณแม่น้องต๊อบมากๆค่ะ
แม่ผู้อาภัพ

ความเป็นมาของห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนเทศบาลหนองแวง และปัญหา
1.ในปีการศึกษา 2547 ทางแกนนำผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียน เรียนร่วม (ระดับอนุบาล) โดยการทดลองการปรับตัวของเด็กออทิสติกในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างครูพี่เลี้ยงส่วนตัวคอยประกบเด็ก (ระยะเวลา 6 เดือน) เด็กผ่านเกณฑ์ประเมินทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9
2.ทาง กลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าปรึกษากับทางผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ทางเทศบาลจัดทำโครงการจัดการศึกษาให้นักเรียนออทิสติกตามสิทธิอันพึงได้ทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 และทางเทศบาลได้มอบหมายให้ทางโรงเรียนเทศบาลหนองแวงร่วมกับ กลุ่มผู้ปกครองฯพื่อห้องเรียนคู่ขนานฯ จัดทำโปรมแกรมต้นแบบนำร่องเพื่อจัดการเรียนการสอนแก่เด็กออทิสติกในปีการศึกษา 2547
3.ผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองถึงความสำคัญต่อทบบาทความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้งข้อจำกัดของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกที่ยังไม่มีบุคลากรครูผู้สอน ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการจัดการศึกษาพิเศษเลย
4.ทางคณะผู้บริหารได้มีการประชุมหารือร่วมกับแกนนำผู้ปกครองหลายครั้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนเทศบาลหนองแวง และทางเทศบาลจึงอนุมัติ ห้องเรียนคู่ขนาน 1 ห้อง สำหรับนักเรียนออทิสติก จำนวน 3 คน กับ บุคลากรครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก เป็นอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา(ระดับปริญญาตรี)และอัตราจ้างครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา(ต่ำกว่าปริญญาตรี)ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ได้ครูที่มาทำการสอนจริง ๆ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้ง 2 อัตรา เพื่อแสดงความมีน้ำใจผู้ปกครองจึงช่วยกันจ่ายส่วนต่างของอัตราจ้างเงินเดือนเพิ่มให้ครูพี่เลี้ยง
5.ต่อมาประมาณ 6 เดือนทั้งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงตามอัตราจ้างดังกล่าว สอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูของเทศบาลได้ในตำแหน่งอื่น(เนื่องจากในขณะนั้นทางเทศบาลยังไม่มีครูเฉพาะทาง)

ปัญหา
1.ผู้บริหารและครูปกติไม่มีความเข้าใจและแนวทางแก้ไข แต่มีเจตคติดีพอสมควร ผู้บริหารเห็นเป็นปัญหาของครูออทิสติกที่ต้องรับผิดชอบ
2.ตรูออทิสติกถูกระบบของโรงเรียนกลืนถูกเรียกไปใช้งาน เพราะมองว่าครูยังเหลือ 1 คนที่ดูเด็ก
เช่น งานของโรงเรียน งานเอกสาร อบรม
3.ห้องเรียนออทิสติกหยุดบ่อยมาก ๆ อาทิตย์หนึ่งได้เรียน 2-3 วัน อีก 2 วัน ครูไปอบรมเกือบจะทุกอาทิตย์ เพราะผู้บริหารมองว่าการให้เด็กออทิสติก 3 คนหยุดเรียนดีกว่าเด็กปกติทั้งห้องเรียนหยุด
4.ครูปกติมองว่าครูออทิสติกแสนเหนื่อยยากเย็นเพราะต้องวิ่งจับเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง(เพราะครูปกติไม่เข้าใจ)
ถ้ามีกิจกรรมการเรียนไม่ปล่อยเด็กว่างก็จะไม่เจอปัญหานี้
5.ครูออทิสติกไม่ทำความเข้าใจกับทางโรงเรียน
6.ปัจจุบันครูออทิสติกได้บรรจุเป็นครูตำแหน่งอื่นและรับผิดชอบห้องเรียนปกติไปแล้ว จึงกลายเป็นว่า เด็กออทิสติกกลายเป็นส่วนเกิน
6.ไม่มีครูในตำแหน่งครูออทิสติกที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง
7.ไม่มีครูออทิสติกแต่รายงานปีงบประมาณบุคลากรที่รับอัตราเงินเดือนครูออทิสติกมีจำนวน 4 คนแต่ในทางปฎิบัติงานมีเพียงครู 2 คนที่ดูแลเด็กออทิสติก
8.ที่ผ่านมามีจำนวนเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 7-10 คน
9.เทศบาลไม่มีบุคลากรด้านนี้ โรงเรียนก็ไม่มีความรู้ เพราะเรื่องออทิสติกเป็นเรื่องใหม่และทางโรงเรียนเป็นโรงแรกที่นำร่อง จึงมีเพียงครูที่ทางผู้ปกครองหามาที่มีความรู้ และต่อมาก็ได้บรรจุ

ผู้ปกครองเห็นว่าครูออทิสติกเขามีความรู้เพราะเขาจบการศึกษาพิเศษจึงปล่อยครูเขาจัดการเองแต่ที่ผ่านมาครูเขาทำไมไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นหรืออาจเป็นเพราะเขาได้บรรจุในตำแหน่งอื่น ถ้าผู้ปกครองเข้าไปยุ่งก็ถูกมองว่าเรียกร้องบ้างล่ะ เป็นตัวปัญหาบ้างล่ะ เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับครูปกติ
สรุป
1.อยากให้ทางเทศบาลเข้าใจจะได้เกิดโครงการ หรือริเริ่มด้วยตัวเอง เพราะที่ผ่านมาทางเทศบาลแจ้งให้ทางผู้ปกครองอยากได้อะไรก็ให้ขอเป็นครั้ง ๆ ไป ผู้ปกครองกลัวว่า ถ้ายังเป็นแบบนี้จะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหากรณีขอหลายครั้ง
2. ผู้ปกครองอยากให้ทางเทศบาลรับเรื่อง ให้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 เป็นพี่เลี้ยงให้ทางโรงเรียน ทางผู้ปกครองได้คุยกับทางดร.สมพรแล้ว ทางดร.สมพรยินดี แต่ต้องเป็นทางเทศบาลขอมา
3.อยากให้มีระบบและการจัดการ ถ้าให้รอทางเทศบาลคิดเองคงเป็นไปได้ยากถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องใช้เวลา เด็กๆ คงครบเกณฑ์ออก ป.6 พอดี จึงอยากให้ศูนย์เขต 9 วางระบบและการจัดการให้
4.ขอความอนุเคราะห์เทศบาลกำหนดตำแหน่งครูออทิสติกโดยตรง

พี่ค่ะ
รบกวนช่วยกล่าวนำเข้าเรื่อง เชิญผู้บริหารทางเทศบาลเสวนาระบบและการจัดการห้องเรียนคู่ขนานให้ด้วยค่ะ ที่ผ่านมามีห้องเรียนแล้วแต่ไม่เกิดประโยนช์ช่วยเน้นให้ด้วยนะค่ะขอเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ตากลัวเขาจะส่งตัวแทนมาจะเสียเวลา อ.ชูสักดิ์
และเรียนทางอ.ชูสักดิ์ด้วยนะค่ะว่า ต้องเช็คเวลานัดล่วงหน้าด้วยค่ะ
ขอบพระคุณพี่เปิ้ลมากๆค่ะ
แม่ผู้อาภัพ

ความเป็นมาของห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนเทศบาลหนองแวง และปัญหา
1.ในปีการศึกษา 2547 ทางแกนนำผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียน เรียนร่วม (ระดับอนุบาล) โดยการทดลองการปรับตัวของเด็กออทิสติกในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างครูพี่เลี้ยงส่วนตัวคอยประกบเด็ก (ระยะเวลา 6 เดือน) เด็กผ่านเกณฑ์ประเมินทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9
2.ทาง กลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าปรึกษากับทางผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ทางเทศบาลจัดทำโครงการจัดการศึกษาให้นักเรียนออทิสติกตามสิทธิอันพึงได้ทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 และทางเทศบาลได้มอบหมายให้ทางโรงเรียนเทศบาลหนองแวงร่วมกับ กลุ่มผู้ปกครองฯพื่อห้องเรียนคู่ขนานฯ จัดทำโปรมแกรมต้นแบบนำร่องเพื่อจัดการเรียนการสอนแก่เด็กออทิสติกในปีการศึกษา 2547
3.ผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองถึงความสำคัญต่อทบบาทความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้งข้อจำกัดของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกที่ยังไม่มีบุคลากรครูผู้สอน ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการจัดการศึกษาพิเศษเลย
4.ทางคณะผู้บริหารได้มีการประชุมหารือร่วมกับแกนนำผู้ปกครองหลายครั้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนเทศบาลหนองแวง และทางเทศบาลจึงอนุมัติ ห้องเรียนคู่ขนาน 1 ห้อง สำหรับนักเรียนออทิสติก จำนวน 3 คน กับ บุคลากรครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก เป็นอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา(ระดับปริญญาตรี)และอัตราจ้างครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา(ต่ำกว่าปริญญาตรี)ค่าตอบแทนตามวุฒิ แต่ได้ครูที่มาทำการสอนจริง ๆ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้ง 2 อัตรา เพื่อแสดงความมีน้ำใจผู้ปกครองจึงช่วยกันจ่ายส่วนต่างของอัตราจ้างเงินเดือนเพิ่มให้ครูพี่เลี้ยง
5.ต่อมาประมาณ 6 เดือนทั้งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงตามอัตราจ้างดังกล่าว สอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูของเทศบาลได้ในตำแหน่งอื่น(เนื่องจากในขณะนั้นทางเทศบาลยังไม่มีครูเฉพาะทาง)

ปัญหา
1.ผู้บริหารและครูปกติไม่มีความเข้าใจและแนวทางแก้ไข แต่มีเจตคติดีพอสมควร ผู้บริหารเห็นเป็นปัญหาของครูออทิสติกที่ต้องรับผิดชอบ
2.ตรูออทิสติกถูกระบบของโรงเรียนกลืนถูกเรียกไปใช้งาน เพราะมองว่าครูยังเหลือ 1 คนที่ดูเด็ก
เช่น งานของโรงเรียน งานเอกสาร อบรม
3.ห้องเรียนออทิสติกหยุดบ่อยมาก ๆ อาทิตย์หนึ่งได้เรียน 2-3 วัน อีก 2 วัน ครูไปอบรมเกือบจะทุกอาทิตย์ เพราะผู้บริหารมองว่าการให้เด็กออทิสติก 3 คนหยุดเรียนดีกว่าเด็กปกติทั้งห้องเรียนหยุด
4.ครูปกติมองว่าครูออทิสติกแสนเหนื่อยยากเย็นเพราะต้องวิ่งจับเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง(เพราะครูปกติไม่เข้าใจ)
ถ้ามีกิจกรรมการเรียนไม่ปล่อยเด็กว่างก็จะไม่เจอปัญหานี้
5.ครูออทิสติกไม่ทำความเข้าใจกับทางโรงเรียน
6.ปัจจุบันครูออทิสติกได้บรรจุเป็นครูตำแหน่งอื่นและรับผิดชอบห้องเรียนปกติไปแล้ว จึงกลายเป็นว่า เด็กออทิสติกกลายเป็นส่วนเกิน
6.ไม่มีครูในตำแหน่งครูออทิสติกที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง
7.ไม่มีครูออทิสติกแต่รายงานปีงบประมาณบุคลากรที่รับอัตราเงินเดือนครูออทิสติกมีจำนวน 4 คนแต่ในทางปฎิบัติงานมีเพียงครู 2 คนที่ดูแลเด็กออทิสติก
8.ที่ผ่านมามีจำนวนเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 7-10 คน
9.เทศบาลไม่มีบุคลากรด้านนี้ โรงเรียนก็ไม่มีความรู้ เพราะเรื่องออทิสติกเป็นเรื่องใหม่และทางโรงเรียนเป็นโรงแรกที่นำร่อง จึงมีเพียงครูที่ทางผู้ปกครองหามาที่มีความรู้ และต่อมาก็ได้บรรจุ

ผู้ปกครองเห็นว่าครูออทิสติกเขามีความรู้เพราะเขาจบการศึกษาพิเศษจึงปล่อยครูเขาจัดการเองแต่ที่ผ่านมาครูเขาทำไมไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นหรืออาจเป็นเพราะเขาได้บรรจุในตำแหน่งอื่น ถ้าผู้ปกครองเข้าไปยุ่งก็ถูกมองว่าเรียกร้องบ้างล่ะ เป็นตัวปัญหาบ้างล่ะ เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองกับครูปกติ
สรุป
1.อยากให้ทางเทศบาลเข้าใจจะได้เกิดโครงการ หรือริเริ่มด้วยตัวเอง เพราะที่ผ่านมาทางเทศบาลแจ้งให้ทางผู้ปกครองอยากได้อะไรก็ให้ขอเป็นครั้ง ๆ ไป ผู้ปกครองกลัวว่า ถ้ายังเป็นแบบนี้จะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหากรณีขอหลายครั้ง
2. ผู้ปกครองอยากให้ทางเทศบาลรับเรื่อง ให้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 เป็นพี่เลี้ยงให้ทางโรงเรียน ทางผู้ปกครองได้คุยกับทางดร.สมพรแล้ว ทางดร.สมพรยินดี แต่ต้องเป็นทางเทศบาลขอมา
3.อยากให้มีระบบและการจัดการ ถ้าให้รอทางเทศบาลคิดเองคงเป็นไปได้ยากถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องใช้เวลา เด็กๆ คงครบเกณฑ์ออก ป.6 พอดี จึงอยากให้ศูนย์เขต 9 วางระบบและการจัดการให้
4.ขอความอนุเคราะห์เทศบาลกำหนดตำแหน่งครูออทิสติกโดยตรง

ฝากกราบขอบพระคุณ อ.ชูศักดิ์ ด้วยนะค่ะ และขอให้ อ.มีแต่ความสุข และเป็นที่ฝึ่งของชาวบุคคลออทิสติกต่อไปค่ะ

แม่ผู้อาภัพ
Posted by :แม่น้องต๊อบ
วัน/เวลา :11/1/2551 12:06:44
เรียนอาจารย์ชูศักดิ์
ด้วยทางชมรมผู้ปกครองออทิซึมเพชรบูรณ์ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ตามที่คุณบุณยานุช หรือคุณเต๋าได้คุยประสานกับอาจารย์ชูศักดิ์ไปว่าอยากให้อ.ชูศักดิ์ได้ทำหน้งสือขอบคุณไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดิฉันจึงได้ส่งที่อยู่มาให้อาจารย์
ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Posted by :ครูนุ่น (ครูห้องเรียนเด็กพิเศษเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)
วัน/เวลา :12/1/2551 11:51:21
เรียนอ.ชูศักดิ์
เกี่ยวกับสถานที่จัดกิจกรรมทักษะการเคลื่อนไหวน่าจะเป็นการเข้าค่าย สถานที่คาดว่าจะรีสอร์ทที่อ.ไชยา กำลังหารายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่ะ พยายามจะให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด และจะรีบสรุปให้อาจารย์ทราบภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับวันพุธหน้าจะเข้าไปพบนายกอบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขอทราบความช่วยเหลือของทางจังหวัดฯ ว่าจะมีให้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาให้กับเด็กด้วยค่ะ
ส่วนในวันนี้ได้รับโทรศัพท์จากสมาชิกสมาคมคนพิการเชิญประชุมเรื่องจัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทของจังหวัด โดยมีอาจารย์วิเชียรลงมาประสานงานด้วย เหตุเนื่องจากถ้าไม่รีบจัดตั้งทางส่วนกลางจะตัดงบประมาณช่วยเหลือทั้งหลายออกไป (เพิ่งทราบรายละเอียดเรื่องนี้วันนี้เองค่ะ เพราะการประชุมครั้งก่อนมีขึ้นก่อนที่ชมรมฯ จะจัดตั้ง) ซึ่งได้ข้อสรุปทั้งหมดเรียบร้อย คาดว่าสัปดาห์หน้าคงส่งเรื่องได้ และพวกเราดีใจกันมากค่ะที่มีองค์กรนี้เกิดขึ้นเป็นที่พึ่งอีกแห่งหนึ่ง
Posted by :ปริญดา "จูงมือน้องเดิน"
วัน/เวลา :12/1/2551 21:43:48
เรียนเพื่อนผู้ปกครองขอนแก่น
ข้อความที่แจ้งมาค่อนข้างชัดเจนครับ
จะรวบรวมจัดทำเป็น ข้อเสนอ ต่อเทศบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สำนักการศึกษากลาง)เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบาย
ระเบียบ ข้อบัญญัติ ให้ต่อไปครับ เพื่อเทศบาลอื่นๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้และปฎิบัติไปด้วย
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :13/1/2551 15:03:17
เรียนครูนุ่น เพชรบูรณ์
วันจันทร์ดำเนินการให้ครับ

เรียนคุณปริญญดา
เรื่องค่ายจะลองช่วยวางแผนงบให้อีกทาง
ส่วนสภาจังหวัดอ ไปประชุมกับเขาแล้วเล่าให้ผมฟังด้วย เพราะผมดูโครงการนี้อยู่ และจะสนับสนุนให้ชมรมอยู่ในโครงสร้าง โดยเป็นข่ายของสมาคมเรา
เรื่องตัดงบ คงเป็นความเข้าใจผิด แต่เรื่องทำโครงการไม่ทันอาจจะใช่ครับ ไม่ต้องกังวล
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :13/1/2551 15:42:44
กิจกรรมบำบัด-ชีวิตที่มีคุณค่า
Ajarn Dr. Pop
กลุ่มวิชากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กออทิสติกไทย
ขอบพระคุณ อ. ชูศักดิ์ พญ. นลินี ดร. สมพร รศ. สร้อยสุดา และทุกท่าน ที่ระดมความคิดสร้างสัมพันธภาพของวิชาชีพ นำมาสู่รูปธรรมของการพัฒนาศักยภาพของการทำกิจกรรมการดำเนินตลอดวัยของกลุ่มออทิสติกไทยโอกาสที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "บทบาทนักกิจกรรมบำบัดเพื่อสังคมไทย เน้นกลุ่มออทิสติก" ในฐานะดอกเตอร์กิจกรรมบำบัดทางจิตสังคม ท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมบำบัดในเด็กและวัยรุ่นออทิสติก กับกลุ่มผู้ใช้บริการทางกิจกรรมบำบัด เช่น กุมารแพทย์ ผู้บริหารเขตการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองและนักกฏหมายที่มีส่วนพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เด็กและวัยรุ่นออทิสติกไทย ทำให้วิสัยทัศน์ของผมกว้างไกลและมีความหวังขึ้นทันทีครับ ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.autisticthai.org

ประเด็นที่น่าสนใจ มี 4 ข้อใหญ่ ได้แก่

การพัฒนาระบบความเชื่ยวชาญเฉพาะด้านออทิสติก เน้นความรู้ทางกิจกรรมบำบัดเชิงกว้างถึงลึก ในหลายๆระดับตั้งแต่ความรู้สู่ประชาชน ครอบครัว ชุมชนของเด็กและวัยรุ่นออทิสติก ไปจนถึงสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับออทิสติก
การพัฒนาระบบการให้บริการตามภาพรวมของกิจกรรมบำบัด การศึกษาพิเศษ การแพทย์ด้านพัฒนาการและจิตเวช ที่แต่ละสาขาควรมีมาตราฐานและกลไลการช่วยเหลือแตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมของการสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่มออทิสติกให้สามารถมีกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่ต่างจากเด็กปกติอื่นๆ
การสร้างศูนย์ประสานงานสหวิชาชีพรวมถึงผู้ปกครอง ที่ระดับต่างๆ ทั่วประเทศ เน้นการผลักดันนโยบายที่ทำได้ในระยะสั้นและระยะยาว มีรูปธรรมที่มีโครงการที่เป็นประโยชน์ เช่น การบูรณาการชุดความรู้ที่ใช้กิจกรรมการดำเนินชีวิตมาบำบัดและฟื้นฟูความสามารถทางด้านต่างๆ อย่างมีหลักการและมีประสิทธิผล ครอบคลุมวงจรชีวิตของการฝึกอาชีพ การทำงาน การใช้เวลาว่าง เน้นจัดศูนย์การเรียนรู้ที่มีระบบและกลไกที่ชัดเจนและวัดผลได้
การประสานงานอย่างมีระบบในเชิง Knowledge Policy Community (KPC) มีการเชื่อมโยงหลายๆระดับของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่หน่วยงานทุกระดับที่เป็นพันธมิตร มีเป้าหมายให้สร้างตำแหน่งงาน ค่าตอบแทน รายละเอียดของงาน ในสาขาวิชาชีพที่ทำงานเป็นทีมอย่างมีแรงจูงใจ และสร้างพลังพัฒนากลุ่มออทิสติกให้เป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมไทยต่อไป
นี่คือ การจุดประกายให้ดอกเตอร์มือใหม่อย่างผม และหลายๆความหวังต่อไปครับ
Posted by :lex
วัน/เวลา :13/1/2551 15:58:03
อยากให้มีการอบรมอยากให้มาที่อุบลบ้างคะอยากให้อ.ชูศักดิ์และทีมงานมาคะจะได้ช่วยผลักดันให้เด็กที่อุบลมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีชมรมที่แข็งแรงคะอใยงไม่ตอบเลยคะ
Posted by :bb
วัน/เวลา :16/1/2551 10:44:31
อยากให้มีการอบรมอยากให้มาที่อุบลบ้างคะอยากให้อ.ชูศักดิ์และทีมงานมาคะจะได้ช่วยผลักดันให้เด็กที่อุบลมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีชมรมที่แข็งแรงคะอใยงไม่ตอบเลยคะ
Posted by :bb
วัน/เวลา :16/1/2551 10:44:46
อยากให้มีการอบรมอยากให้มาที่อุบลบ้างคะอยากให้อ.ชูศักดิ์และทีมงานมาคะจะได้ช่วยผลักดันให้เด็กที่อุบลมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีชมรมที่แข็งแรงคะอใยงไม่ตอบเลยคะ
Posted by :bb
วัน/เวลา :16/1/2551 10:47:22
เรื่องชมรมอุบล
ขอให้รวมกลุ่มคุยกันและแจ้งชื่อมาท่ีสมาคมได้เลยครับ รวมทั้งลองนำเสนอภาพความคาดหวังมาด้วย email มาท่ี autisticthai@yahoo.com ขอให้คุยกันนิดหนึ่งแล้วแจ้งมา เพราะสมาคมต้องมีตัวเชื่อม เพื่อจะได้คุยกับศูนย์เขตให้เข้ามาสนับสนุนครับ
รวมทั้งจะได้มีจุดนัดพบกัน
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :16/1/2551 20:28:24
เรียนอ.ชูศักดิ์ที่เคารพ
ได้คุยกับเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณของอบจ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการยื่นขอสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็ก เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าชมรมฯ มีหนังสือรับรองฐานะจากทางผู้ใหญ่แนบไปด้วยจะทำให้ดูน่าเชื่อถือขึ้น และคงต้องรีบทำโครงการยื่นเนื่องจากมีบางหน่วยงานขอเบิกไปบ้างแล้ว ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะออกหนังสือให้ได้มั้ยคะ เพราะคาดว่าคงมีอีกหลายหน่วยงานที่จะขอจากชมรมฯ เมื่อเราเข้าไปติดต่อ (มีคนที่สะดวกจะเข้ามารับเอกสารที่โรงเรียนของอาจารย์ค่ะ)
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

Posted by :ปริญดา "จูงมือน้องเดิน"
วัน/เวลา :17/1/2551 20:15:47
เรียนคุณปริญดา
ผมจะทำเอกสารรับรองความเป็นสมาชิกชมรมให้
(สมาคม) ช่วยส่งmail โครงการค่ายให้ด้วย หากมีรายการค่าใช้จ่ายก็ตะดี จะได้แนบและทำเอกสารประกอบส่ง อบจให้ด้วย
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :18/1/2551 7:34:44
สวัสดีคุณครูการศึกษาพิเศษ
เรื่อง พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2550 กำหนดให้ ครูการศึกษาพิเศษ ตามกฎหมายนี้ ต้องจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เพราะต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ครูการศึกษาพิเศษ ให้เป็นวิชาชีพหนึ่ง และมีเรื่องความก้าวหน้าและเงินเพิ่มวุฒิต่างๆ
ผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาต่างๆ ต้องศึกษาต่อ
สำหรับผู้ที่จบครูการศึกษาพิเศษ ป.ตรี โดยตรง อาจต้องมีการปรับcourse เพื่อให้เป็นspecแต่ละด้าน
เรื่องนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอน ต้องประชุม กคศ อกคศ และจัดทำกฎเกณฑ์ต่างๆรองรับ
ข่าวลือเรื่องอบรม 200 ชั่วโมงแล้วจะได้ตามที่เข้าใจ คงไม่เป็นอย่างนั้น รอรัฐบาลใหม่ เราจะผลักดันเรื่องนี้ต่อครับ
ขอบคุณที่ติดตาม ขอเป็นกำลังใจ เขียนมาคุยกันบ่อยๆนะครับ
Posted by :อ.ชูศักดิ์
วัน/เวลา :19/1/2551 7:47:04
ขออนุญาติผ่านเวบบอร์ดอาจารย์ชูศักดิ์นะคะก็เป้นอีกคนที่จบการศึกษาพิเศษแต่ก็ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนอะไรเลยเงินพคศก็ไม่เคยได้ไม่เห้นจะบ่นเลยคะแค่คิดว่าได้สอนเด็กก็ดีแล้วหาคนสอนทางนี้ยากคะถ้าคิดว่าทำแล้วไม่ยุติธรรมคงต้องสร้างวิสัยทัสน์กันใหม่คะและก็เคยเห็นคนที่ไปอบรม200ชั่วโมงมาเค้าก็ไดชื่อว่าสอนเด็กพิเศษเหมือนกันแต่เวลาที่ได้เงินกันมาก็ไม่ได้แบ่งเค้านี่คะจบมาทำงานได้บุญก็ดีแล้วคะขอเป็นกำลังใจนะคะสู้ๆๆ
Posted by :ครูการศึกษาพิเศษเหมือนกัน
วัน/เวลา :19/1/2551 10:18:11
ขอขอบพระคุณอาจารย์ชูศักดิ์นะคะที่ให้โอกาส
พี่สมคิด เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง
ได้รับการประสานงานเรียบร้อยแล้วค่ะ
พบกันวันที่ 23-25มกราคามนี้นะคะที่ขอนแก่น
คงได้รับสิ่งดีดีมาพัฒนางานเพิ่มขึ้น
ป้าอึ่ง
Posted by :นางสมคิด สุทธิพรม
วัน/เวลา :20/1/2551 23:36:39
สวัสดีป้าอิ่งครับ
พบกันวันที่ 23 ที่ขอนแก่น ผมจะอยู่ด้วยตลอดวัน เพราะนัดคุยงานกับชมรมขอนแก่น เรื่องต่างๆด้วยครับ
เมื่อวานอยู่อุดร เจอผอ.สุวรรณด้วย รู้สึกชื่นชมทีมกาฬสินธ์มากครับ
Posted by :
วัน/เวลา :21/1/2551 8:31:32
เรียนอ.ชูศักดิ์
ได้ส่งภาพของสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมมาให้อาจารย์พิจารณาแล้วค่ะที่ autisticthai@yahoo.com พร้อมข้อมูลคร่าวๆ ขอรบกวนด่วนค่ะเพือจะได้เดินเรื่องต่อ
ขอบพระคุณค่ะ
Posted by :ปริญดา (จูงมือน้องเดิน)
วัน/เวลา :21/1/2551 11:17:36
Page : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
[ First ] [<< back ] [ next>> ]  [ Last ]  
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com